11 maja 2015

Unia Europejska - euro

Przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty trwały już od końca 1991 roku, w grudniu 1995 roku  nadano jej nazwę 'euro'. 1 stycznia 1999 roku euro  stało się prawnym (choć wirtualnym) środkiem płatniczym w 11 krajach UE (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy). W 2001 r. do systemu włączono też Grecję.
Pierwsze monety zostały wybite już w 1999 roku, ale pieniądze euro fizycznie weszły do obiegu dopiero 1 stycznia 2002 roku. Strefę euro rozszerzano sześciokrotnie: w 2007 (Słowenia), 2008 (Cypr i Malta), 2009 (Słowacja), 2011 (Estonia), 2014 (Łotwa) oraz 2015 roku (Litwa). Dziś do strefy euro należy  19 państw. Monety euro są emitowane również przez cztery małe państwa, które nie należą do UE, ale podpisały specjalną umowę z UE: Andora, Monako, San Marino oraz Watykan. Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym również w Czarnogórze, Kosowie oraz we francuskich posiadłościach zamorskich.
Strony wspólne / rewers/ są identyczne dla wszystkich monet w strefie Euro, jakkolwiek obecnie istnieją dwa warianty tej strony. Wcześniejsza edycja monet przedstawia  uproszczoną mapę Europy z konturami państw - członków Unii Europejskiej w roku 1999. Natomiast  monety 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro wyemitowane po 1 stycznia 2007 roku przedstawiają mapę Europy bez podziału na poszczególne państwa Wspólnoty. Monety z Włoch (w tym także z San Marino i Watykanu) oraz z Austrii i Portugalii przedstawiają nowszy motyw dopiero od 2008 r. Decyzją Europejskiego Banku Centralnego rewers każdej z monet strefy euro wybitej po 1 stycznia 2009 musi ukazywać nowszy wariant.
Członkowie strefy Euro umieścić na swojej stronie narodowej /awers/ dowolny motyw, jeśli tylko zachowają pierścień dwunastu gwiazd w otoku i umieszczą nazwę lub symbol państwa-emitenta.
 
Pocztówka - strony wspólne monet

W obiegu jest ponad 100 miliardów monet Euro
Posługuje się nimi na co dzień około 340 mln ludzi.

3 komentarze:

  1. Dobre pytanie. Chyba niezbyt prędko.

    OdpowiedzUsuń
  2. W swojej kolekcji posiadam monety 1 i 2 eurocent. Uważam, że monety państw narodowych były bardziej interesujące dla kolekcjonerów:)

    OdpowiedzUsuń