31 maja 2015

Singapur, 20 centów

Awers - godło Singapuru, pod godłem rok wybicia, wokół obrzeża nazwa kraju w czterech językach:  /சிங்கப்பூர் , SINGAPORA,  坡, SINGAPORE
Rewers -  kwiat 'powder puff ', powyżej napis TWENTY CENTS, poniżej nominał 20

20 centów- 2007 r.
  1 dolar singapurski /SGD lub S$/ = 100 centówMetal - stop CuNi
Średnica: - 21,36 mm
Masa - 4,5 g
Obrzeże -  ząbkowane
Emisja - 1993-2012
Wycofanie z obiegu - w obiegu


'Powder puff' czyli Calliandra haematocephla.
Tropikalna roślina o kwiatach przypominających puszek do nakładania pudru na twarz.
Występuje w odmianach czerwonej, różowej lub białej.

21 maja 2015

UE - Austria, 1 euro

Do 2007 roku
Awers /strona narodowa/ - w centrum popiersie Mozarta z autografem kompozytora, po prawej nominał 1 EURO i flaga Austrii, po lewej rok wybicia, wzdłuż obrzeża pierścień z dwunastu pięcioramiennych gwiazd - symbol Unii Europejskiej
Rewers /strona wspólna/ - po lewej  nominał 1, po prawej EURO; w tle napisu uproszczona mapa Europy z konturami państw - członków Unii Europejskiej w roku 1999; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami 
 

      1 euro  - 2002 r.
      1 euro /EUR/ = 100 euro centów 
Metal - stop CUZnNi/CuNi
Średnica: - 23,25 mm
Masa - 7,5 g
Obrzeże - trzy odcinki gładkie i trzy ząbkowane
Emisja - 2002-2007
Wycofanie z obiegu - w obiegu

Od 2008 roku
Awers /strona narodowa/ - jak przed rokiem 2008
Rewers /strona wspólna/ - po lewej  nominał 1, po prawej EURO, w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami.

       1 euro /1 EUR/
       1 euro = 100 euro centów
  

Metal - stop CUZnNi/CuNi
Średnica: - 23,25 mm
Masa - 7,5 g
Obrzeże - trzy odcinki gładkie i trzy ząbkowane
Emisja - od 2008
Wycofanie z obiegu - w obiegu
Wolfgang Amadeusz Mozart /1756-1791/ - austriacki kompozytor i muzyk, zaliczany do klasyków wiedeńskich.
Jego najsłynniejsze dzieła to m.in. opery:   Uprowadzenie z seraju, Wesele Figara, Don Giovanni, Czarodziejski flet.


11 maja 2015

Unia Europejska - euro

Przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty trwały już od końca 1991 roku, w grudniu 1995 roku  nadano jej nazwę 'euro'. 1 stycznia 1999 roku euro  stało się prawnym (choć wirtualnym) środkiem płatniczym w 11 krajach UE (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy). W 2001 r. do systemu włączono też Grecję.
Pierwsze monety zostały wybite już w 1999 roku, ale pieniądze euro fizycznie weszły do obiegu dopiero 1 stycznia 2002 roku. Strefę euro rozszerzano sześciokrotnie: w 2007 (Słowenia), 2008 (Cypr i Malta), 2009 (Słowacja), 2011 (Estonia), 2014 (Łotwa) oraz 2015 roku (Litwa). Dziś do strefy euro należy  19 państw. Monety euro są emitowane również przez cztery małe państwa, które nie należą do UE, ale podpisały specjalną umowę z UE: Andora, Monako, San Marino oraz Watykan. Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym również w Czarnogórze, Kosowie oraz we francuskich posiadłościach zamorskich.
Strony wspólne / rewers/ są identyczne dla wszystkich monet w strefie Euro, jakkolwiek obecnie istnieją dwa warianty tej strony. Wcześniejsza edycja monet przedstawia  uproszczoną mapę Europy z konturami państw - członków Unii Europejskiej w roku 1999. Natomiast  monety 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro wyemitowane po 1 stycznia 2007 roku przedstawiają mapę Europy bez podziału na poszczególne państwa Wspólnoty. Monety z Włoch (w tym także z San Marino i Watykanu) oraz z Austrii i Portugalii przedstawiają nowszy motyw dopiero od 2008 r. Decyzją Europejskiego Banku Centralnego rewers każdej z monet strefy euro wybitej po 1 stycznia 2009 musi ukazywać nowszy wariant.
Członkowie strefy Euro umieścić na swojej stronie narodowej /awers/ dowolny motyw, jeśli tylko zachowają pierścień dwunastu gwiazd w otoku i umieszczą nazwę lub symbol państwa-emitenta.
 
Pocztówka - strony wspólne monet

W obiegu jest ponad 100 miliardów monet Euro
Posługuje się nimi na co dzień około 340 mln ludzi.

5 maja 2015

Ukraina, 25 kopiejekAwers - w centrum monety herb Ukrainy, po każdej stronie symetrycznie wiązanka z dwóch liści dębu i dwóch kłosów zboża, u góry - napis УКРАЇНА (Ukraina), na dole rok wybicia
Rewers - w środku monety napis: 25 КОПІЙОК (kopiejek), w otoku ornament z liści i owoców kaliny

25 kopiejek - 1992 r.
  1 hrywna /UAH/ = 100 kopiejek

 

Metal - stop CuAlNi
Średnica: - 20,8 mm
Masa - 2,9 g
Obrzeże -na przemian odcinki gładkie i ząbkowane /po 8 odcinków/
Emisja - 1992-1996
Wycofanie z obiegu - w obiegu

Herbem Ukrainy jest złoty trójząb na niebieskiej tarczy. Został on oficjalnie przyjęty w 1918 roku.
Symbol władców starożytnych plemion (prawdopodobnie wikingów zwanych Waregami i wywodzącej się z nich dynastii Rurykowiczów) pojawił się na terenach dzisiejszej Ukrainy, został przejęty przez Rusów, stając się następnie herbem książąt ruskich. Pierwowzorem godła, powszechnie uważanego za trójząb,  jest symbol pierwszych Rurykowiczów - schematyczny rysunek sokoła z głową skierowaną ku dołowi.